Faktadel + Studieuppgifter med facit
    Samtliga faktadelar och studieuppgifter
är hämtade från Fysik Lpo 1,2,3
   
    Fysik Fakta innehåller dessa kapitel:
    Materia
    Krafter
    Tid och rörelse
    Ellärans grunder
    Tryck
    Solen och planeterna
    Arbete-Energi-Effekt
    Värmelära
    Meteorologi
    Ellära-Magnetism
    Optik
    Akustik
    Mekanik
    Elektronik
    Atom- och kärnfysik
    Astronomi
    Energikällor
       
  Laborationerna som anknyter till de olika kapitlen finns i Lärarpärmen.