Fysikböcker

Producerade av TEFY Läromedel

Avsedda för Grundskolan

samt för Komvux

F-pris
55 kr
 

TEFYs läroböcker har ett enkelt och lättfattligt språk.

Böckerna vägleder läraren vid den pedagogiska planeringen

utan att därför styra undervisningen.

 

Fysik Lpo BOK 1
Innehåller dessa kapitel:
Materia
Krafter
Tid och rörelse
Ellärans grunder
Tryck
Solen och planeterna

 

Fysik Lpo BOK 2
Innehåller dessa kapitel:
Arbete-Energi-Effekt
Värmelära
Meteorologi
Ellära-Magnetism
Optik
Akustik

 

Fysik Lpo BOK 3
Innehåller dessa kapitel:
Mekanik
Elektronik
Atom- och kärnfysik
Astronomi
Energikällor
.

Dessa böcker är årskursböcker som innehåller Faktadel plus Laborationer plus Studieuppgifter.

Både Fysik Lpo3 och Kemi Lpo3 innehåller

ett mycket omfattande kapitel där viktiga moment från tidigare årskurser sammanfattas.