Kemiböcker

Producerade av TEFY Läromedel

Avsedda för Grundskolan

samt för Komvux

Bild av kemiböckerna

F-pris
53 kr

TEFYs läroböcker har ett enkelt och lättfattligt språk.

Böckerna vägleder läraren vid den pedagogiska planeringen

utan att därför styra undervisningen.

Kemi Lpo BOK 1
Innehåller dessa kapitel:
Ämnena omkring oss
Kemiska reaktioner
Syror och baser
Salter
.
.

 

Kemi Lpo BOK 2
Innehåller dessa kapitel:
Kolföreningar
Alkoholer-syror-estrar
Vardagens kemi
Några viktiga material
.
.

 

Kemi Lpo BOK 3
Innehåller dessa kapitel:
Eld och brand
Kemiska bindningar
Elektrokemi
Från malm till metall
Vår livsmiljö
Analys och beräkningar

Dessa böcker är årskursböcker som innehåller Faktadel plus Laborationer plus Studieuppgifter.

Både Fysik Lpo3 och Kemi Lpo3 innehåller

ett mycket omfattande kapitel där viktiga moment från tidigare årskurser sammanfattas.