Lärarhandledningar
  Till var och en av böckerna i Lpo-serien finns en separat lärarhandledning.
Denna innehåller kommentarer till laborationerna i faktaboken samt
förslag till ytterligare elevförsök och lärardemonstrationer.
  Varje lärarhandledning innehåller dessutom ett stort antal studieuppgifter (med facit) av mycket varierande svårighetsgrad.
  För att underlätta lärarens arbete finns samtliga studieuppgifter (cirka 1200 st) från TEFYs sex lärarhandledningar samlade som word-dokument på en CD. Läraren kan alltså enkelt komponera prov genom att ”klippa och klistra”.
(Art. CD-LH-Uppg).