Lärarpärmen innehåller:
 

1.

  Laborationer (119 st) som kopieringsunderlag.
 

2.

  Det medföljer även en CD med laborationerna i Pdf-format för utskrift.
 

3.

  Pärmen innehåller också Lärarhandledningar anpassade för Kemi Fakta.
      Lärarhandledningarna innehåller kommentarer till laborationerna, förslag
      på lämpliga lärardemonstrationer, kompletterande elevförsök samt
      cirka 500 studieuppgifter som är graderade i tre olika svårighetsgrader.