Fysik Fakta

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Vad är fysik?: FF_6

Materia
Materia. Bestämning av massa: FF_7
Mätning av längd: FF_8
Bestämning av area och volym: FF_9
Atomer och molekyler: FF_10
Fasta ämnen. Vätskor och gaser: FF_11
Ytspänning. Densitet: FF_12
forts. Densitet. Sammanfattning: FF_13

Studieuppgifter Materia
Uppg. 1-14: FF_14
Uppg. 15-28: FF_15
Uppg. 29-45: FF_16
Uppg. 46-55: FF_17

Krafter
Krafter: FF_18
Mätning av krafter: FF_19
Krafter kan samverka: FF_20
Tyngdpunkt: FF_21
Stabilitet och stödyta: FF_22
Vridmoment: FF_23
Friktion: FF_24
Friktionsvärme. Sammanfattning: FF_25

Studieuppgifter Krafter
Uppg. 56-69: FF_26
Uppg. 70-78: FF_27
Uppg. 79-85: FF_28
Uppg. 86-92: FF_29

Tid och rörelse
Tid och rörelse: FF_30
Fartkontroller. Acceleration: FF_31
Tröghet: FF_32
Fritt fall. Sammanfattning: FF_33

Studieuppgifter Tid och rörelse
Uppg. 93-106: FF_34
Uppg. 107-113: FF_35
Uppg. 114-118: FF_36

Ellärans grunder
Ellärans grunder: FF_37
Gnidningselektricitet: FF_38
Batterier. Ström och spänning: FF_39
Ledare - isolatorer. Kopplingsschema: FF_40
Mätning av ström och spänning. Serie- och parallellkoppling: FF_41
Olika sätt att skydda sig mot farlig ström: FF_42
Resistans. Sammanfattning: FF_43

Studieuppgifter Ellärans grunder
Uppg. 119-128: FF_44
Uppg. 129-137: FF_45
Uppg. 138-143: FF_46

Tryck
Tryck: FF_47
Tryck i vätskor: FF_48
Spelar kärlets form någon roll? Kommunicerande kärl: FF_49
Vätskors lyftkraft: FF_50
Luftens tryck: FF_51
Tryck i gaser. Sammanfattning: FF_52

Studieuppgifter Tryck
Uppg. 144-152: FF_53
Uppg. 153-162: FF_54
Uppg. 163-169: FF_55
Uppg. 170-174: FF_56

Solen och planeterna
Solen och planeterna: FF_57
Vårt planetsystem. Asteroider. Merkurius: : FF_58
Venus. Mars. Jupiter. Saturnus: FF_59
Uranus. Neptunus. Pluto. Meteorer. Jorden: FF_60
Vi åker fort. Årstiderna. Dag och natt: FF_61
Datumgränsen. Månen: FF_62
Månens yta. Förmörkelser: FF_63
Månens dragningskraft. Tidvatten. Sammanfattning: FF_64

Studieuppgifter Solen och planeterna
Uppg. 175-186: FF_65
Uppg. 187-194: FF_66
Uppg. 195-204: FF_67
Uppg. 205-207: FF_68

Arbete - Energi - Effekt
Vad menas med mekaniskt arbete?: FF_69
Lägesenergi och rörelseenergi: FF_70
Energiprincipen. Olika sätt att spara kraft: FF_71
Mekanikens gyllene regel: FF_72
Effekt. Sammanfattning: FF_73

Studieuppgifter Arbete - Energi - Effekt
Uppg. 1-12: FF_74
Uppg. 13-23: FF_75
Uppg. 24-33: FF_76
Uppg. 34-42: FF_77

Värmelära
Längdutvidgning: FF_78
Vätskor utvidgar sig vid uppvärmning: FF_79
Vätskors/Gasers volymökning: FF_80
Värmet sprids genom ledning/strömning: FF_81
Värmet sprids genom strålning. Värme är energi: FF_82
Smältning och stelning. Avdunstning och kondensation: FF_83
Solen är vår viktigaste energikälla. Sammanfattning: FF_84

Studieuppgifter Värmelära
Uppg. 43-54: FF_85
Uppg. 55-68: FF_86
Uppg. 69-79: FF_87
Uppg. 80-88: FF_88

Meteorologi
Meteorologi. Högtryck och lågtryck: FF_89
Vindar: FF_90
Moln: FF_91
Varmfront och kallfront. Frontmoln: FF_92
Nederbörd. Luftfuktighet. Sammanfattning: FF_93

Studieuppgifter Meteorologi
Uppg. 89-93: FF_94
Uppg. 94-97: FF_95
Uppg. 98-111: FF_96

Ellära - Magnetism
Ellära-magnetism. Permanenta magneter. Magneter påverkar varandra: FF_97
Magnetisering. Magnetfält: FF_98
Magnetfält kring en ledare. Spolar: FF_99
Elektromagneter: FF_100
Ledare i magnetfält. Elektriska motorer:FF_101
Induktion. Växelström: FF_102
Likström och växelström. Transformatorn: FF_103
Elektrisk energi och effekt. Vår förbrukning av elenergi: FF_104
Från kraftverk till elapparat. Sammanfattning: FF_105

Studieuppgifter Ellära - Magnetism
Uppg. 112-121: FF_106
Uppg. 122-133: FF_107
Uppg. 134-145: FF_108
Uppg: 146-154: FF_109

Optik - läran om ljuset
Optik - läran om ljuset. Ljusstrålar: FF_110
Varför föremål syns. Reflektion i en plan spegel: FF_111
Så här uppstår bilden i spegeln. Buktiga speglar. Brännpunkt: FF_112
Bilstrålkastare. Ljusets brytning i en vatten-/glasyta: FF_113
Totalreflektion. Totalreflektion i ett glasprisma: FF_114
Linser. Lupp: FF_115
Belysning. Spektrum: FF_116
Polariserat ljus. Laser - det enfärgade ljuset: FF_117
TV. Fyrfärgstryck: FF_118
Ljusets brytning i ögat. Kikare och mikroskop: FF_119
Projektorer. Kamera. Sammanfattning: FF_120

Studieuppgifter Optik - läran om ljuset
Uppg. 155-164: FF_121
Uppg. 165-173: FF_122
Uppg. 174-182: FF_123
Uppg. 183-195: FF_124

Akustik - läran om ljudet
Akustik - läran om ljudet: FF_125
Tonen från en sträng. Resonans. Blåsinstrument. Bas och diskant. Grundton och övertoner: FF_126
Ljudnivå. Buller. Vilka ljud kan vi höra. Ultraljud och infraljud: FF_127
Ljudets fart. Eko. Ekolodning. Dopplereffekten: FF_128
Inspelning av ljud: FF_129
Högtalare. Telefonen. Sammanfattning: FF_130

Studieuppgifter Akustik - läran om ljudet
Uppg: 196-206: FF_131
Uppg. 207-220: FF_132
Uppg. 221-225: FF_133

Mekanik
Mekanik: FF_134
Krafter. Sammansättning/uppdelning av krafter: FF_135
Reaktionskraft: FF_136
Sammansatt rörelse. Relativ rörelse. Likformig och olikformig rörelse: FF_137
Gravitation. Acceleration vid fritt fall. Kaströrelse: FF_138
Centralrörelse: FF_139
Raketbanor. Satelliter: FF_140
Människan tar steget ut i rymden. Sammanfattning: FF_141

Studieuppgifter Mekanik
Uppg. 1-9: FF_142
Uppg. 10-19: FF_143
Uppg. 20-24: FF_144
Uppg. 25-30: FF_145
Uppg. 31-36: FF_146

Elektronik
Elektronik. Chips. IC-kretsar: FF_147
Motstånd (resistor). Potentiometer. Ohms lag: FF_148
Halvledare. Diod. Lysdiod och fotodiod: FF_149
Transistorn. Fotomotstånd och termistor: FF_150
Solceller. Kondensator: FF_151
Spolar. Svängningskretsar. Sändare: FF_152
Digitalisering - ettor och nollor. Något om datorer. Sammanfattning: FF_153

Studieuppgifter Elektronik
Uppg. 37-46: FF_154
Uppg. 47-56: FF_155
Uppg. 57-63: FF_156
Uppg. 64-70: FF_157

Atom- och kärnfysik
Väteatomen. Elektronskal. Atomens massa: FF_158
Elektronbanor. Ljusets färg. Spektrum: FF_159
Elektromagnetiska vågor. Röntgenstrålar. Atomkärnan. Atomnummer och masstal: FF_160
Isotoper. Radioaktivitet. Alfa- Betasönderfall. Gammastrålning: FF_161
Hur långt når strålningen? Halveringstid. Kol-14-metoden: FF_162
Vår strålmiljö. Stråldos. Hjälpmedel för att upptäcka joniserande strålning: FF_163
Användning av radioaktiva isotoper. Kärnklyvning - fission: FF_164
Fusion. Framtidens energikälla? Sammanfattning: FF_165

Studieuppgifter Atom- och kärnfysik
Uppg. 71-81: FF_166
Uppg. 82-90: FF_167
Uppg. 91-100: FF_168
Uppg. 101-107: FF_169
Uppg. 108-109: FF_170

Astronomi
Astronomi. Avståndet till stjärnorna. Stjärnornas ljusstyrka: FF_171
Stjärnornas färg och storlek. Novor. Neutronstjärnor. Variabla stjärnor: FF_172
Klotformiga stjärnhopar. Nebulosor: FF_173
Dubbelstjärnor. Galaxer. Vintergatan. Andromedagalaxen: FF_174
Teleskop och rymdsonder. Avstånden ökar. The Big Bang. Svarta hål: FF_175
Stjärnbilder: FF_176
Stjärnbilderna ändrar form. Sammanfattning: FF_177

Studieuppgifter Astronomi
Uppg. 110 125: FF_178
Uppg. 126-135: FF_179
Uppg. 136: FF_180
Uppg. 137-139: FF_181

Energikällor
Energikällor. Vad är en terawattimme?: FF_182
Vattenkraft: Värmekraft: FF_183
Kärnkraft. Vindkraft. Tidvattenkraft: FF_184
Värmepumpar. Värme ur marken, luften, grundvattnet: FF_185
Solenergi. Solfångare. Solceller: FF_186
Så här uppvärms våra bostäder. Sammanfattning: FF_187

Studieupgifter Energikällor
Uppg. 140-148: FF_188
Uppg. 149-151. Uppgifter för grupparbete: FF_189

Historiska artiklar
Galileo Galilei: FF_190
Isaac Newton: FF_191
Elektricitetens förhistoria: FF_192
forts. Elektricitetens förhistoria: FF_193
Torricelli, Pascal och Otto von Guericke: FF_194
Luftballonger och luftskepp: FF_195
Fysik och astronomi i äldre tid: FF_196
forts. Fysik och astronomi i äldre tid: FF_197
Ørsted och Faraday. Edison: FF_198
forts. Edison: FF_199
Telefonens barndom: FF_200
forts. Telefonens barndom. Morse: FF_201
Polhem. Perpetuum mobile - evighetsmaskinen: FF_202
Radar - ögat som ser genom dimma och mörker: FF_203
Urladdningsrör och röntgenstrålar: FF_204
Atomfysikens förhistoria. Rutherford. Bohr:FF_205
Radioaktivitet. Henri Becquerel. Curie. Radium. Tre slags strålning: FF_206
Einstein - ett av vår tids största genier:FF_207

Facit
Uppg. 1-71: FF_208
Uppg. 72-124: FF_209
Uppg. 125-173: FF_210
Uppg. 174-207 FF_211
Uppg. 1-73: FF_212
Uppg. 74-124: FF_213
Uppg. 125-176: FF_214
Uppg: 177-225: FF_215
Uppg. 1-82: FF_216
Uppg. 83..151. Lösning till ordflätor: FF_217