Fysik Lpo Bok 1

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Vad är fysik?: F1_2

Materia
Materia. Bestämning av massa: F1_3
Mätning av längd: F1_4
Bestämning av area och volym: F1_5
Atomer och molekyler: F1_6
Fasta ämnen. Vätskor och gaser: F1_7
Ytspänning. Densitet: F1_8
forts. Densitet. Sammanfattning: F1_9

Studieuppgifter Materia
Uppg. 1-14: F1_19
Uppg. 15-28: F1_20
Uppg. 29-45: F1_21
Uppg. 46-55: F1_22

Krafter
Krafter: F1_23
Mätning av krafter: F1_24
Krafter kan samverka: F1_25
Tyngdpunkt: F1_26
Stabilitet och stödyta: F1_27
Vridmoment: F1_28
Friktion: F1_29
Friktionsvärme. Sammanfattning: F1_30

Studieuppgifter Krafter
Uppg. 56-69: F1_36
Uppg. 70-78: F1_37
Uppg. 79-85: F1_38
Uppg. 86-92: F1_39

Tid och rörelse
Tid och rörelse: F1_40
Fartkontroller. Acceleration: F1_41
Tröghet: F1_42
Fritt fall. Sammanfattning: F1_43

Studieuppgifter Tid och rörelse
Uppg. 93-106: F1_48
Uppg. 107-113: F1_49
Uppg. 114-118: F1_50

Ellärans grunder
Ellärans grunder: F1_51
Gnidningselektricitet: F1_52
Batterier. Ström och spänning: F1_53
Ledare - isolatorer. Kopplingsschema: F1_54
Mätning av ström och spänning. Serie- och parallellkoppling: F1_55
Olika sätt att skydda sig mot farlig ström: F1_56
Resistans. Sammanfattning: F1_57

Studieuppgifter Ellärans grunder
Uppg. 119-128: F1_65
Uppg. 129-137: F1_66
Uppg. 138-143: F1_67

Tryck
Tryck: F1_68
Tryck i vätskor: F1_69
Spelar kärlets form någon roll? Kommunicerande kärl: F1_70
Vätskors lyftkraft: F1_71
Luftens tryck: F1_72
Tryck i gaser. Sammanfattning: F1_73

Studieuppgifter Tryck
Uppg. 144-152: F1_79
Uppg. 153-162: F1_80
Uppg. 163-169: F1_81
Uppg. 170-174: F1_82

Solen och planeterna
Solen och planeterna: F1_83
Vårt planetsystem. Asteroider. Merkurius: : F1_84
Venus. Mars. Jupiter. Saturnus: F1_85
Uranus. Neptunus. Pluto. Meteorer. Jorden: F1_86
Vi åker fort. Årstiderna. Dag och natt: F1_87
Datumgränsen. Månen: F1_88
Månens yta. Förmörkelser: F1_89
Månens dragningskraft. Tidvatten. Sammanfattning: F1_90

Studieuppgifter Solen och planeterna
Uppg. 175-186: F1_92
Uppg. 187-194: F1_93
Uppg. 195-204: F1_94
Uppg. 205-207: F1_95

Historiska artiklar
Galileo Galilei: F1_96
Isaac Newton: F1_97
Bilens barndom: F1_98
forts. Bilens barndom: F1_99
Elektricitetens förhistoria: F1_100
forts. Elektricitetens förhistoria: F1_101
Fysik och astronomi i äldre tid: F1_102
forts. Fysik och astronomi i äldre tid: F1_103
Torricelli, Pascal och Otto von Guericke: F1_104
Luftballonger och luftskepp: F1_105
Havsdjupens erövring: F1_106

Facit
Uppg. 1-71: F1_107
Uppg. 72-124: F1_108
Uppg. 125-173: F1_109
Uppg. 174-207 F1_110