Fysik Lpo Bok 2

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Arbete - Energi - Effekt
Vad menas med mekaniskt arbete?: F2_2
Lägesenergi och rörelseenergi: F2_3
Energiprincipen. Olika sätt att spara kraft: F2_4
Mekanikens gyllene regel: F2_5
Effekt. Sammanfattning: F2_6

Studieuppgifter Arbete - Energi - Effekt
Uppg. 1-12: F2_12
Uppg. 13-23: F2_13
Uppg. 24-33: F2_14
Uppg. 34-42: F2_15

Värmelära
Längdutvidgning: F2_16
Vätskor utvidgar sig vid uppvärmning: F2_17
Vätskors/Gasers volymökning: F2_18
Värmet sprids genom ledning/strömning: F2_19
Värmet sprids genom strålning. Värme är energi: F2_20
Smältning och stelning. Avdunstning och kondensation: F2_21
Solen är vår viktigaste energikälla. Sammanfattning: F2_22

Studieuppgifter Värmelära
Uppg. 43-54: F2_31
Uppg. 55-68: F2_32
Uppg. 69-79: F2_33
Uppg. 80-88: F2_34

Meteorologi
Meteorologi. Högtryck och lågtryck: F2_35
Vindar: F2_36
Moln: F2_37
Varmfront och kallfront. Frontmoln: F2_38
Nederbörd. Luftfuktighet. Sammanfattning: F2_39

Studieuppgifter Meteorologi
Uppg. 89-93: F2_42
Uppg. 94-97: F2_43
Uppg. 98-111: F2_44

Ellära - Magnetism
Ellära-magnetism. Permanenta magneter. Magneter påverkar varandra: F2_45
Magnetisering. Magnetfält: F2_46
Magnetfält kring en ledare. Spolar: F2_47
Elektromagneter: F2_48
Ledare i magnetfält. Elektriska motorer:F2_49
Induktion. Växelström: F2_50
Likström och växelström. Transformatorn: F2_51
Elektrisk energi och effekt. Vår förbrukning av elenergi: F2_52
Från kraftverk till elapparat. Sammanfattning: F2_53

Studieuppgifter Ellära - Magnetism
Uppg. 112-121: F2_62
Uppg. 122-133: F2_63
Uppg. 134-145: F2_64
Uppg: 146-154: F2_65

Optik - läran om ljuset
Optik - läran om ljuset. Ljusstrålar: F2_66
Varför föremål syns. Reflektion i en plan spegel: F2_67
Så här uppstår bilden i spegeln. Buktiga speglar. Brännpunkt: F2_68
Bilstrålkastare. Ljusets brytning i en vatten-/glasyta: F2_69
Totalreflektion. Totalreflektion i ett glasprisma: F2_70
Linser. Lupp: F2_71
Belysning. Spektrum: F2_72
Polariserat ljus. Laser - det enfärgade ljuset: F2_73
TV. Fyrfärgstryck: F2_74
Ljusets brytning i ögat. Kikare och mikroskop: F2_75
Projektorer. Kamera. Sammanfattning: F2_76

Studieuppgifter Optik - läran om ljuset
Uppg. 155-164: F2_85
Uppg. 165-173: F2_86
Uppg. 174-182: F2_87
Uppg. 183-195: F2_88

Akustik - läran om ljudet
Akustik - läran om ljudet: F2_89
Tonen från en sträng. Resonans. Blåsinstrument. Bas och diskant. Grundton och övertoner: F2_90
Ljudnivå. Buller. Vilka ljud kan vi höra. Ultraljud och infraljud: F2_91
Ljudets fart. Eko. Ekolodning. Dopplereffekten: F2_92
Inspelning av ljud: F2_93
Högtalare. Telefonen. Sammanfattning: F2_94

Studieuppgifter Akustik - läran om ljudet
Uppg: 196-206: F2_99
Uppg. 207-220: F2_100
Uppg. 221-225: F2_101

Historiska artiklar
Ørsted och Faraday. Edison: F2_102
forts. Edison: F2_103
Telefonens barndom: F2_104
forts. Telefonens barndom. Morse: F2_105
Polhem. Perpetuum mobile - evighetsmaskinen: F2_106

Facit
Uppg. 1-73: F2_107
Uppg. 74-124: F2_108
Uppg. 125-176: F2_109
Uppg: 177-225: F2_110