Fysik Lpo Bok 3

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Några milstolpar i fysikens och teknikens historia: F3_2
Kommer du ihåg? F3_3

Mekanik
Mekanik: F3_4
Krafter. Sammansättning/uppdelning av krafter: F3_5
Reaktionskraft: F3_6
Sammansatt rörelse. Relativ rörelse. Likformig och olikformig rörelse: F3_7
Gravitation. Acceleration vid fritt fall. Kaströrelse: F3_8
Centralrörelse: F3_9
Raketbanor. Satelliter: F3_10
Människan tar steget ut i rymden. Sammanfattning: F3_11

Studieuppgifter Mekanik
Uppg. 1-9: F3_20
Uppg. 10-19: F3_21
Uppg. 20-24: F3_22
Uppg. 25-30: F3_23
Uppg. 31-36: F3_24

Elektronik
Elektronik. Chips. IC-kretsar: F3_25
Motstånd (resistor). Potentiometer. Ohms lag: F3_26
Halvledare. Diod. Lysdiod och fotodiod: F3_27
Transistorn. Fotomotstånd och termistor: F3_28
Solceller. Kondensator: F3_29
Spolar. Svängningskretsar. Sändare: F3_30
Digitalisering - ettor och nollor. Något om datorer. Sammanfattning: F3_31

Studieuppgifter Elektronik
Uppg. 37-46: F3_47
Uppg. 47-56: F3_48
Uppg. 57-63: F3_49
Uppg. 64-70: F3_50

Atom- och kärnfysik
Väteatomen. Elektronskal. Atomens massa: F3_51
Elektronbanor. Ljusets färg. Spektrum: F3_52
Elektromagnetiska vågor. Röntgenstrålar. Atomkärnan. Atomnummer och masstal: F3_53
Isotoper. Radioaktivitet. Alfa- Betasönderfall. Gammastrålning: F3_54
Hur långt når strålningen? Halveringstid. Kol-14-metoden: F3_55
Vår strålmiljö. Stråldos. Hjälpmedel för att upptäcka joniserande strålning: F3_56
Användning av radioaktiva isotoper. Kärnklyvning - fission: F3_57
Fusion. Framtidens energikälla? Sammanfattning: F3_58

Studieuppgifter Atom- och kärnfysik
Uppg. 71-81: F3_64
Uppg. 82-90: F3_65
Uppg. 91-100: F3_66
Uppg. 101-107: F3_67
Uppg. 108-109: F3_68

Astronomi
Astronomi. Avståndet till stjärnorna. Stjärnornas ljusstyrka: F3_69
Stjärnornas färg och storlek. Novor. Neutronstjärnor. Variabla stjärnor: F3_70
Klotformiga stjärnhopar. Nebulosor: F3_71
Dubbelstjärnor. Galaxer. Vintergatan. Andromedagalaxen: F3_72
Teleskop och rymdsonder. Avstånden ökar. The Big Bang. Svarta hål: F3_73
Stjärnbilder: F3_74
Stjärnbilderna ändrar form. Sammanfattning: F3_75

Studieuppgifter Astronomi
Uppg. 110 125: F3_79
Uppg. 126-135: F3_80
Uppg. 136: F3_81
Uppg. 137-139: F3_82

Energikällor
Energikällor. Vad är en terawattimme?: F3_83
Vattenkraft: Värmekraft: F3_84
Kärnkraft. Vindkraft. Tidvattenkraft: F3_85
Värmepumpar. Värme ur marken, luften, grundvattnet: F3_86
Solenergi. Solfångare. Solceller: F3_87
Så här uppvärms våra bostäder. Sammanfattning: F3_88

Studieupgifter Energikällor
Uppg. 140-148: F3_90
Uppg. 149-151. Uppgifter för grupparbete: F3_91

Historiska artiklar
Lite flyghistoria. Lilienthal. Bröderna Wright:F3_92
forts. flyghist. Charles Lindberg. Englands räddning. Passagerarplan: F3_93
Radar - ögat som ser genom dimma och mörker: F3_94
Urladdningsrör och röntgenstrålar: F3_95
Atomfysikens förhistoria. Rutherford. Bohr:F3_96
Radioaktivitet. Henri Becquerel. Curie. Radium. Tre slags strålning: F3_97
Einstein - ett av vår tids största genier:F3_98

Några ordflätor som repetition
Några ordflätor som repetition: F3_99

Sammanfattning av Fysik Lpo Bok 1 och Bok 2
Materia. Krafter: F3_100
forts. Krafter. Tid och rörelse. Ellärans grunder: F3_101
forts. Ellärans grunder. Tryck: F3_102
forts. Tryck. Solen och planeterna: F3_103
Arbete - Energi - Effekt. Värmelära: F3_104
Meteorologi. Ellära och magnetism: F3_105
Optik: F3_106
forts. Optik. Akustik: F3_107

Facit
Uppg. 1-82: F3_109
Uppg. 83..151. Lösning till ordflätor: F3_110
ss