Kemi Lpo Bok 1

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Att tänka på vid kemiska försök: K1_2
Farosymboler. Laborationsmaterial: K1_3

Ämnena omkring oss
Vad är kemi?: K1_4
Hur känner man igen ämnen?: K1_5
Löslighet. Fast, flytande eller gas. Smält-/kokpunkt. Ledningsförmåga. Magnetiska egenskaper: K1_6
Att blanda ämnen. Lösningar. Slamningar. Emulsion: K1_7
Olika lösningsmedel. Vatten. Andra lösningsmedel. Gaslösningar: K1_8
Legeringar. Olika sätt att skilja ämnen. Sedimentering. Filtrering: K1_9
Destillering. Indunstning. Sammanfattning: K1_10

Studieuppgifter Ämnena omkring oss
Uppg. 1-11: K1_18
Uppg. 12-20: K1_19
Uppg. 21-29: K1_20

Kemiska reaktioner
Grundämnen. Kemiska föreningar. Kemiska tecken: K1_21
Fysikaliska förändringar. Kemiska förändringar. Syre: K1_22
Först blandar vi två ämnen. Sedan värmer vi blandningen. Vi sönderdelar ämnen: K1_23
Reaktionsformler. Järnoxider. Rost: K1_24
Skyddande oxidation. Koppar. Aluminium. Galvanisering och förkromning. Rostskyddsfärg: K1_25
Koldioxid. Koloxid - kolmonoxid. Avgaser. Väte: K1_26
Vatten är vätets oxid. Reaktionsformel. Lär dig känna igen dessa gaser. Atomen: K1_27
Molekylföreningar och jonföreningar. Sammanfattning: K1_28

Studieuppgifter Kemiska reaktioner
Uppg. 30-42: K1_35
Uppg. 43-50: K1_36
Uppg. 51-59: K1_37

Syror och baser
Alla syror innehåller väte. Svaga syror. Starka syror: K1_38
Klor. Saltsyra: K1_39
Svavelsyra. Salpetersyra. Nitrösa gaser: K1_40
Basiska ämnen. Natriumhydroxid. Soda: K1_41
Natrium. Kaliumhydroxid. Kalciumhydroxid. Ammoniak: K1_42
Neutrala lösningar. Indikatorer. Bestämning av pH-värdet: K1_43
Sura och basiska oxider: K1_44
Försurning av naturen. Kalkning hjälper - en tid: K1_45
Byggnader vittrar sönder. Lösningars elektriska ledningsförmåga. Sammanfattning: K1_46

Studieuppgifter Syror och baser
Uppg. 60-71: K1_56
Uppg. 72-84: K1_57
Uppg. 85-93: K1_58

Salter
Alla salter består av joner. Neutralisation: K1_59
Metall+syra blir salt+vätgas. Metalloxid+syra blir salt+vatten. Salternas namn: K1_60
Några vanliga salter. Koksalt. Bikarbonat. Handelsgödsel: K1_61
Kalciumkarbonat - kalksten. Hårt och mjukt vatten. Gips: K1_62
Salmiak. Sammanfattning: K1_63

Studieuppgifter Salter
Uppg. 94-103: K1_68
Uppg. 104-110K1_69

Repetition ordflätor:
Ordflätor: K1_70

Artiklar om vår miljö
Vår luft: K1_71
Vårt vatten: K1_72
Jord - en mängd olika ämnen: K1_73

Historiska artiklar
Ur kemins historia - från alkemi till vetenskap: K1_74
forts. från alkemi till vetenskap: K1_75
Joseph Priestley. Carl Wilhelm Scheele: K1_76
Antoine Lavoisier: K1_77
Jöns Jacob Berzelius: K1_78

Facit:
Uppg. 1-56: K1_79
Uppg. 57..110. Lösningar ordflätor: K1_80