Kemi Lpo Bok 2

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Att tänka på vid kemiska försök: K2_2
Farosymboler. Laborationsmaterial: K2_3

Kolföreningar
Organisk kemi. Allt levande innehåller kol. Träkol. Tekniskt kol -aktivt kol: K2_4
Diamant. Grafit. Fullerener. Kolatomen i kemiska föreningar: K2_5
Kolväten. Metanserien: K2_6
Strukturformler. Förgrenade kolkedjor. Mättade och omättade kolväten: K2_7 Acetylen vid svetsning. Ringformiga kolväten. Gasformiga bränslen: K2_8
Flytande bränslen: K2_9
Eldnings- och dieselolja. Fotogen. Bensin. Smörjolja: K2_10
Fasta bränslen. Bränslevärde. Torv. Stenkol. Koks. Sammanfattning: K2_11

Studieuppgifter Kolföreningar
Uppg. 1-11: K2_17
Uppg. 12-20: K2_18
Uppg. 21-29: K2_19

Alkoholer - Syror - Estrar
Alkoholer. Alkoholernas namn. Formeln för en alkohol. Metanol: K2_20
Etanol. Teknisk sprit: K2_21
Glykol. Glycerol: K2_22
Organiska syror. Myrsyra. Ättiksyra. Smörsyra och propionsyra. Mjölksyra. Mättade och omättade fettsyror: K2_23
Karboxylgruppen. Syror kan bilda salter. Estrar: K2_24
Katalysator. Teknisk användning av estrar. Sammanfattning: K2_25

Studieuppgifter Alkoholer - Syror - Estrar
Uppg. 30-40: K2_30
Uppg. 41-48: K2_31
uppg. 49-54: K2_32

Vardagens kemi
Kolhydrater. Socker: K2_33
Sönderdelning av socker. Att påvisa socker. Jäst. Stärkelse och cellulosa: K2_34
Fetter. Växtfetter. Djurfetter: K2_35
Fetternas uppbyggnad. Vegetabiliskt fett. Animaliskt fett. Oljor. Proteiner (äggviteämnen): K2_36
Viktiga proteiner i kroppen. Äggviteämnen koagulerar. Påvisande av proteiner: K2_37
Livsmedelstillsatser. Berikningsmedel. Andra tillsatser: K2_38
Tvätt och rengöring. Vätskors ytspänning. Hur fungerar tensider i tvättmedel?: K2_39
Tvål. Syntetiska tvättmedel: K2_40
Skönhetsmedel - kosmetika. Sammanfattning: K2_41

Studieuppgifter Vardagens kemi
Uppg. 55-62: K2_52
Uppg. 63-72: K2_53
Uppg. 73-87: K2_54

Några viktiga material
Plast. Termoplast. Härdplast: K2_55
Några vanliga termoplaster. Eten, PVC, styren, amid, akryl: K2_56
Kompositmaterial. Cellplast. Gummi. Lim: K2_57
Från ved till papper: K2_58
Pappersframställning. Olika papperssorter. Andra cellulosaprodukter: K2_59
Målarfärg. Två-komponent färger: K2_60
Glas. Kvarts, soda, eldfast, kristall, härdat, laminerat: K2_61
Keramiskt material. Lergods och stengods. Porslin: K2_62
Några byggnadsmaterial. Tegel. Cement och betong. Mineralull. Sammanfattning: K2_63

Studieuppgifter Några viktiga material
Uppg. 88-94: K2_70
Uppg. 95-104: K2_71
Uppg. 105-114: K2_72
Lite repetition 115-116: K2_73

Historiska artiklar
Krut och sprängämnen: K2_74
forts. Krut och sprängämnen: K2_75
Förvaring av mat förr och nu: K2_76
forts. Förvaring av mat förr och nu: K2_77
Plastålderns första tid: K2_78

Facit
Uppg. 1-57: K2_79
Uppg. 58-116: K2_80